OSP Kamienica Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica

TRADYCJE

Każda społeczność, naród a także wszelkie istniejące przez dłuższy czas organizacje społeczne z biegiem czasu wytwarzają w swojej działalności pewne postawy czy zachowania, które tworzą tradycje danej zbiorowości. Ochotnicze straże ogniowe to organizacje, w których te tradycje są bardzo wyraźne. Przeszło stu letnia historia ochotniczego pożarnictwa polskiego obfituje w szereg działań, które na stale zapisały sie w tradycji pielęgnowanej przez kolejne zastępy strażaków. Nie inaczej rzecz sie ma w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy, która w swojej 80-letniej historii, także dużą wagę przywiązywała do tworzenia i podtrzymywania tradycji pozwalających w sposób widoczny zaistnieć w społeczności gorczańskiej wsi.
Jedna z najstarszych tradycji, z która w całej Polsce kojarzy sie strażaków-ochotników, są honorowe warty przy Grobie Pańskim podczas obchodów Świąt Wielkanocnych. Do roku 1925, czyli do momentu zawiązania sie w Kamienicy Ochotniczej Straży Pożarnej, warty w tutejszym kościele parafialnym pełnili druhowie z jednostki OSP w Zbludzy . Następnie czas, w ciągu którego strażacy w odświętnych mundurach pilnowali Grobu Chrystusa podzielono pomiędzy obydwie jednostki, by po utworzeniu OSP w Zasadnem włączyć do tego także druhów z tej miejscowości gminy. Od kilkudziesięciu juz lat podział wart wygląda w ten sposób, ze od momentu liturgicznego przeniesienia Jezusa do Grobu w Wielki Piątek, honorowa warte do godziny 22, czyli do momentu zamknięcia świątyni dla wiernych, Grobu Pańskiego strzegą strażacy z Zasadnego. W dniu następnym od rana do godziny 12 w południe przy Grobie warte sprawuje jednostka OSP ze Zbludzy, a po niej do godziny 22, druhowie z Kamienicy. Oni także wystawiają warte honorowa w Wielka Niedziele rano, aż do momentu rozpoczęcia uroczystej Rezurekcji .
W świątecznej mszy porannej tradycyjnie udział biorą wszyscy strażacy ze wspomnianych trzech jednostek OSP, tworząc kompanie honorowa, prowadzona przez Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Kamienicy. Ugrupowanie pododdziałów strażackich zajmuje cala środkową nawę kamienickiego kościoła. Po uroczystym nabożeństwie, całość w kolumnie czwórkowej przemaszerowuje na plac wewnętrzny przy strażnicy OSP w Kamienicy, gdzie następuje rozformowanie szyku, wspólne życzenia oraz zjedzenie skromnego poczęstunku przygotowanego przez proboszcza kamienickiej parafii. Przez kilkadziesiąt lat z rzędu defiladzie towarzyszyła góralska kapela, która swoja muzyka uświetniała uroczystość, niestety od jakiegoś czasu zaniechano tej tradycji.
Zgodnie z tradycja, każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powinna posiadać swój sztandar. Jego brak bardzo nurtował zarząd miejscowej straży pożarnej, podjęto wiec starania o zakupienie sztandaru dla kamienickich druhów . Niestety, warunki finansowe jednostki w żaden sposób nie pozwalały na wygospodarowanie wystarczających na ten cel środków. Z pomocą przyszedł jeden z członków jednostki, dh Józef Kulig , który zebrał pieniądze wśród kamienickiej polonii w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób Polacy z za „wielkiej wody" zostali fundatorami sztandaru OSP, który został uroczyście poświęcony w roku 1977 .
Mniej więcej na początku lat 70-tych ubiegłego wieku zapoczątkowano w ochotniczych strażach w całym kraju nowa tradycje wywodzącą sie z potrzeby pozyskania pieniędzy na statutowa działalność strażacka. Jest to zwyczaj roznoszenia przez ubranych w odświętne mundury druhów-ochotników kalendarzy strażackich . W grudniu każdego roku przedstawiciele OSP odwiedzają wszystkie domy w miejscowości, oferując tradycyjne kalendarze, które bardzo chętnie są nabywane przez mieszkańców. Dochód z nich stanowi dość pokaźną część budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy . Od roku 2001 miejscowa OSP postanowiła zrezygnować z typowych, kolportowanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP wzorów kalendarzy, na rzecz własnych, projektowanych i wykonanych przez jednego z członków jednostki. Zwiększyło to, co prawda, koszty pozyskania kalendarzy ale równocześnie podniosło ich walory estetyczne. Ciekawa i czasami niekonwencjonalna szata graficzna połączona ze zdjęciami sprzętu oraz członków miejscowej jednostki w większym stopniu zachęca do ich nabycia.
Mówiąc o tradycjach OSP w Kamienicy, nie można nie wspomnieć o innych działaniach prowadzonych przez miejscowych druhów, które na stale wpisały się juz w kalendarz imprez kulturalnych czy tez w świadomość mieszkańców miejscowości. Ogromna rzesze widzów gromadzą rozgrywane tradycyjnie podczas obchodów miejscowego święta – Dni Gorczańskich , zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kamienica. Strażacy widoczni są podczas pokazów organizowanych dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Kamienicy, podczas corocznych ćwiczeń gminnych, zabezpieczenia imprez kulturalnych oraz sportowych. Aktywne uczestniczenie w życiu społeczności oraz kultywowanie tradycji podkreśla sile ruchu strażackiego na ziemi kamienickiej.